Leaf
Среща-дискусия на тема
22.04.2021
Среща-дискусия на тема "Какво е кибертормоз"
Работна среща по Компонент 1
19.12.2016
Работна среща по Компонент 1 "Младежи в риск".
В Периода 19 - 22 Декември 2016 г.
Работно посещение в Лисабон, Португалия
05.12.2016
Работно посещение в Лисабон, Португалия
В периода от 5 до 9 декември част от екипите на Младежки център Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора и представители на Програмния оператор са на работно посещение в Lisbon Youth Centre.
03.12.2016
"NO HATE" работилница
На 3 декември 2016 г. Младежки център Добрич се включи в кампанията на Съвета на Европа "No hate speech movement" чрез работилница.
1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН
01.12.2016
1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА
29.11.2016
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ", ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
На 29 Ноември 2016 г. се проведе кръгла маса на тема "Неформалното образование и добри практики с младежи" в община Генерал Тошево.
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА
28.11.2016
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ", ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Среща на тема
18.11.2016
Среща на тема "Права, задължения и отговорности"
Работилница на човешките права
15.11.2016
Работилница на човешките права
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ТЕРВЕЛ
04.11.2016
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ТЕРВЕЛ
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ШАБЛА
02.11.2016
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ШАБЛА
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ДОБРИЧ
31.10.2016
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ДОБРИЧ