Leaf

Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури” /осемнадесето издание/

РЕГЛАМЕНТ

Условия за участие:
1. В конкурса могат да вземат участие всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени към 31.12.2021 г., разпределени в четири възрастови групи:
– Първа възрастова група – от 10 до 12 години
– Втора възрастова група – 13 до 15 години
– Трета възрастова група – от 16 до 19 години
– Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години

2. Всеки карикатурист може да участва в конкурса с не повече от 5 творби. Техниката на творбата е по избор.
3. Всяка карикатура трябва да съдържа следната контактна информация за участника:
– Трите имена
– Дата и година на раждане
– Училище, клас
– Точен адрес, телефон

Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см)
Карикатурите трябва да бъдат предадени в Младежки център – Добрич или изпратени с пощенско клеймо на адрес: гр. Добрич, 9300, п.к. № 15, пл. „Стария орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в карикатури“, най-късно до 16 март 2021 г.

Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

Оценяване:
Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.

Резултатите ще бъдат обявени до 29 март 2021 г. на FB страницата на Младежки център Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg

Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2021 г., в реална или онлайн среда в зависимост от епидемиологичната обстановка.
Участвалите в конкурса карикатури остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за целите на Центъра, без за това да заплащат права и обезщетения.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 0884 311 428; 058 602 691
e-mail: info@ycd.bg