Беседа в Ресурсен център Добрич

02.04.2014

На 02.04.2015 г. се проведе презентация в Ресурсен център Добрич за дейностите по проект “Младежки център Добрич- Вашето утре” на младежите от Местната Комисия по Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни. Заедно с нея се изведе беседа за опасността от трафик на хора от психолози. Бе излъчен и кратък филм по темата.