Дейности за периода 30 ноември - 05 декември 2015 г.

01.12.2015
ДАТА и ЧАС МЯСТО СЪБИТИЕ  ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
01.12.
11:00 до 15:00 часа 
Централна градска част, кв. “Изгрев” и кв. “Балик” Антиспин
кампания
Информационна кампания
01.12.
15:00 до 17:00 часа
Квартал „Изгрев” Антиспин кампания Работна среща-разговор “Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН” за младежи
от 15 до 29 години с г-жа Мария
Няголова-психолог. 
02-03.12.
09:00 до 15:00 часа 
Частна езикова гимназия
„Леонардо Да Винчи”
Обучение “Първи стъпки към успешна кариера” Участници – СОУ “Л.Каравелов” – партньор по проект
Основна цел: участниците да системати-
зират знанията си за кариерно развитие
и да усвоят умения за търсене на работа.
04-05.12
09:00 до 15:00 часа 
Частна езикова гимназия
„Леонардо Да Винчи”
Обучение “Първи стъпки към успешна кариера” Участници – СОУ “Д.Талев” – партньор по
проект
Основна цел: участниците да системати-
зират знанията си за кариерно развитие
и да усвоят умения за търсене на работа.