ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 07-12 ДЕКЕМВРИ 2015г.

09.12.2015
ДАТА и ЧАС МЯСТО СЪБИТИЕ КРАТКО ОПИСАНИЕ
07-09.12.
09:00 до 15:00 часа 
Частно
езиково училище
„Леонардо Да Винчи”
Академия 
“Млад лидер”
I група  – 15 участници
Продължителност на обучението: 3 дни х 6 учебни часа = 18 учебни часа.
Основна цел: участниците да разширят знанията си за лидерство, лидерски стил и поведение, както и да усвоят ефективни лидерски умения.
10-12.12.
09:00 до 15:00 часа 
Частно
езиково училище
„Леонардо Да Винчи”
Академия
  “Млад лидер”
II група  – 15 участници
Продължителност на обучението: 3 дни х 6 учебни часа = 18 учебни часа.
Основна цел: участниците да разширят знанията си за лидерство, лидерски стил и поведение, както и да усвоят ефективни лидерски умения.

10.12.
14:00 до 16:00 часа

 

Частно
езиково училище
„Леонардо Да Винчи”
Неформално обучение в човешки права Неформално обучение по повод 10 Декември – Международен ден за човешки права. 
10.12.
13:30 до 14:30 часа
ОУ”П.Волов” Среща- дискусия Тема: Превенция на ранни бракове