Първата група от "Академия млад лидер" завърши успешно своето обучение!

09.12.2015

В първата група от “Академия млад лидер” взеха участие 15 младежи, в т.ч младежи в риск. Участниците имаха възможността да разширят знанията си за лидерство, лидерски стил и поведение, както и да усвоят ефективни лидерски умения.

“Академия млад лидер” е част от дейностите по Проект BG06-102 “Младежки център Добри – Вашето утре” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.