Стартира участието на втората група младежи в рамките на "Академия млад лидер" (10-12.12.2015)

10.10.2015

Във втората група от академията, участие взимат 15 младежи на възраст между 15 и 29 години, в т.ч младежи в риск. Обучението е структурирано като групово диманичен тренинг с личностна насоченост. Предвидени са разнообразни интерактивни методи и техники, които позволяват на участниците да се опрат на интуицията, опита и преживяванията си. Младежите ще участват в различни ролеви игри, симулации, демонстрации, групови дискусии и работа в малки групи.

“Академия млад лидер” е част от дейностите по Проект BG06-102 “Младежки център Добри – Вашето утре” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.