Изпит за водни спасители

18.12.2015

На 18.12.2015 г., се проведе изпит за придобиване на степен „Воден спасител“ по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре” на Община град Добрич, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Събитието се проведе в СК „Русалка“ от 12.20 ч. Участваха 15 младежи на възраст 17 – 29 г. Изпита беше разделен на две части – изпит за взимане на правоспособност „Воден спасител на закрити водни площи и водни паркове“ и изпит за взимане на допълнителна степен „Воден спасител на открити водни площи и море“. Всички младежи показаха завидни умения в ситуации в които се изисква светкавична намеса за осигуряване на безопасност на хора в беда, успешно издържаха изпитите си и ще получат свидетелство за воден спасител, присъединявайки се към редицата обучени кадри на Български Червен Кръст с професията воден спасител.

http://dobrudjabg.com/novina/15-mladeji-vzeha-uspeshno-izpita-za-vodni-spasiteli/16955

https://youtu.be/6DEE7FGWckM