Първо обучение в човешки права

20.02.2015

Екипът планира серия от неформални обучения в човешки права през тази година, първото от които се проведе на 20 февруари, в сградата на Общински младежки център “Захари Стоянов”. Това първо обучение бе по повод 20 февруари – Световния ден на социалната справедливост и 21 февруари – Международния ден на майчиния език. В него се включиха около 20 младежи от Добрич, опитвайки нещо нестандартно и забавно. Бяха разгледани темите дискриминация и ксенофобия, човешка сигурност, образование. Разиграни са няколко интересни и поучителни игри, сред които “Езикова бариера” и др. В центъра на такъв тип обучение стои личностното развитие на младежите и индивидуалният подход, като едновременно с това те научават повече за правата и задълженията си. Неформалното обучение провокира младите хора да търсят ефективни пътища към собственото си развитие, усъвършенстване и израстване, правейки това по нестандартен и атрактивен за тях начин.