Среща-дискусия на тема "Кампанията "Език без омраза" на Съвета на Европа и борбата с кибертормоза"

10.12.2015

Срещата бе изключително полезна, тъй като младежите бяха запознати с Кампанията “Движение срещу езика на омразата” на Съвета на Европа, която има за цел повишаване осведомеността относно проблема с речта на омразата в онлайн пространството и рисковете, които води след себе си за демокрацията и по-специално – за младите хора. Сред основните цели е и да се намали търпимостта към подобен род език на омраза, както и да се развие младежкото участие и гражданство онлайн.

По време на срещата участниците бяха поставени в различни сценарии и трябваше да споделят, от своята гледна точка, как биха се справили в различните ситуации. Целта на задачата бе да вникнат в същността на езика на омразата, кибертормоза и да открият начини да противодействат на такова поведение онлайн и офлайн.

Младежки център Добрич планира организирането на още такива срещи-дискусии, чиято цел ще бъде повишаване информираността на младежите относно кампанията на Съвета на Европа.