Второ обучение в човешки права

21.03.2015

Младежките работници и ромски медиатори по проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по праграма “Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, започнаха серия от неформални обучения през тази година. Първото от тях се проведе през месец Февруари по случай Международния ден на майчиния език. Второто неформално обучение се проведе на 21.03.2015г.(събота) от 14ч. в сградата на Висше училище международен колеж. С това събитие бе отбелязан Международния ден срещу расовата дискриминация – 21 март. В него с интерес се включиха около 20 младежи от ВУМК. Разгледани бяха следните теми:
Трудността да излезеш от границите на собствената културна перспектива.
Расизмът, стереотипите и културните различия.
Как да се борим с расизма в образователните институции?

П.С. Неформалното обучение представлява алтернативна форма на образование, което не е регламентирано от правилници, наредби, закони. В центъра му стоят личностното развитие и индивидуалния подход. Неформалното обучение провокира младите хора да търсят ефективни пътища към собственото си развитие, усъвършенстване и израстване.