Стартира мини проект "Обучение "Ограмотяване"

29.10.2015

На 2 ноември 2015г. стартира обучение за ограмотяване по Проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по Програма “Деца и младежи в риск”, Компонент 1 “Младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

В това обучение ще бъдат включени 10 младежи от социално слаби семейства или в риск, навършили 16 години, които са неграмотни. Продължителността на обучението е 5 месеца по учебна програма и методически указания на МОН, а хорариумът е 600 учебни часа. Целта на това е обучение е да бъде даден шанс за едно по-добро бъдеще за младежите.
През тази седмица, преди стартиране на обучението, ще се проведе среща с участниците в обучението с цел запознаване с програмата и графика.

Екипът по проекта проведе няколко информационни кампании и, работейки на терен, запозна младежи от целевата група с възможностите за продължаване на образованието и връщането им в образователната система, за да бъдат по-конкурентно способни на пазара на труда. Неведнъж през периода бе констатирано, че проблемът с неграмотността представлява сериозно препятствие за намиране на добра работа.