Младежки обмен в Осло, Норвегия

09.06.2015

В периода 09-12 юни 2015г., екипът към Младежки център Добрич посети Норвежката асоциация на местните и регионални власти (партньор по проекта). Програмата за посещението бе изключително интересна и беше предоставена възможност да се види отблизо как фунционират и как работят с младежи различните младежки центрове и клубове в Норвегия.