Обучение "Първи стъпки към успешна кариера"

01.12.2015

Младежки център Добрич стартира обучението “Първи стъпки към успешна кариера” в периода от 2-ри до 5-ти декември 2015 г. В него участие ще вземат две групи по 15 младежи от училищата СОУ “Д.Талев” и СОУ “Л. Каравелов” – партньори по проект BG06-102  “Младежки център Добрич – Вашето утре”, реализиращ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основна цел на обучението е участниците да усвоят умения за търсене на работа, чрез различни методи на обучение: ролеви игри, проучвания на случаи (case study), дискусии, имитиране на истински ситуации (симулации), работа в малки групи и др.

След проучване /чрез анкета/, сред участниците в събитието, се установи, че младите хора проявяват голям интерес към стартиране на собствен бизнес в бъдеще. В  сесиите ще се даде възможност за срещи с представители на Бюрото по труда и Управител на фирма от нашия град, които да запознаят младежите, с трудностите и възможностите за стартиране на собствен бизнес.

Мястото на провеждане ще бъде ЧЕУ „Леонардо да Винчи“ гр. Добрич.