СРЕЩА С МЛАДЕЖИ НА ТЕМА “РАННИ БРАКОВЕ”

13.11.2015

СРЕЩА С МЛАДЕЖИ НА ТЕМА “РАННИ БРАКОВЕ”

Младежки център Добрич и представители на Национална мрежа на здравните медиатори гр. Добрич, организират среща с младежи на възраст 15-29 г., на 13.11.2015 (петък) от 11:00 ч., в ОУ „Йордан Йовков”. Ще се разискват теми, свързани с ранни бракове и образованието сред ромското население. Предстои организирането на още няколко такива срещи в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори, като целта е да се обхванат по-голяма част от проблеми на ромската общност и се търсят начини за тяхното решаване, чрез общи усилия.
От досега проведените срещи и анкети сред участници от целевата група – 15-29 г. от ромски произход неграмотността, равните бракове, ниската степен на образование и т.н., са едни от основните пречки за по-нататъшна реализация на младия човек. 
Повече информация за организираните от Младежки център Добрич обучения, дейности и инициативи може да намерите на:

Facebook.com/DobrichVashetoUtre 
www.ycd.bg 
info@ycd.bg 
Проект BG06-102 “Mладежки център Добрич – Вашето утре” е финансиран по програма “Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.