Среща с млади майки в Общностен център за деца и семейства

25.08.2015

Младежки център Добрич и Oбщностен център за деца и семейства организират отново среща с настоящи и бъдещи майки. Ще бъдат разгледани интересни теми, свързани с проблемите на младите семейства с деца в ранна детска възраст. За целта на срещата ще присъстват педиатър, медицинска сестра, юрист, медиатор, психолог и социален работник. Участниците могат свободно да задават своите въпроси на специалистите на 25 август (вторник) от 11:00ч. в сградата на Общностен център за деца и семейства, в квартал “Балик”. Водещ ще бъде д-р Еленка Димитрова, а главните теми ще бъдат “Ваксинопрофилактика” и “Видове алергии и предпазни средства”.
Повече информация и за организираните от Младежки център Добрич обучения, дейности и мероприятия може да намерите на:
Facebook.com/DobrichVashetoUtre
www.ycd.bg
• info@ycd.bg
Проект BG06-102 “Mладежки център Добрич – Вашето утре” е финансиран по програма “Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.