Неформално обучение в човешки права

30.06.2015

30.06.2015
14:00 часа
РБ “Дора Габе”
Интерактивна зала
Фасилитатор : Иван Деветаков

Ще бъде разиграно упражнението “Азбука на дрогата”. По време на обучението ще бъдат обсъждани различните зависимости (физическа, психическа зависимост, абстиненция…) при приемането на наркотични вещества. Обсъждане на различните видове наркотични вещества и до какви състояния могат да доведат зависимите от тях.