Честит първи учебен ден ОУ "Добри Войников" с. Победа

15.09.2015

     Ще бъде съставена една група – вечерна форма на обучение (7 и 8 клас) и една група самостоятелна форма,  с помощта и съдействието на Младежки център Дорбич. Сътрудничеството с екипа на Основно училище “Добри Войников” с Победа, доведе до добри резултати и в образователната система се завръщат над 20 младежи в риск.

НА ДОБЪР ЧАС, УЧЕНИЦИ !!!

Вярваме, че всички  от Вас ще завършат успешно основното си образование!