"Активността и участието на младите хора в град Добрич"

23.02.2016

Среща-дискусия на тема “Активността и участието на младите хора в град Добрич” се проведе на 23 февруари от 13:00ч. в Младежки център Добрич. В нея се включиха 23 младежи, много от които взимат активно участие в организирани спортни клубове като баскетбол и плуване.
На срещата бяха обсъдени потенциални инициативи и събития, които младежите поставиха като предложения пред младежките работници. Участниците също така имаха възможността да научат любопитни подробности за работата на служителите в Младежки център Добрич.

Събитието се осъществява по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.