Представяне на проект "Активни заедно"

02.06.2016

Eкипа на Младежки център Добрич бе поканен на представянето на проекта “Активни заедно”.
Този проект предвижда 34 младежи до 29-годишна възраст да бъдат назначени на работа за 6 месеца в общинското предприятие “Устойчиви дейности и проекти”.
На представянето на проекта присъстваха представители на различни институции и организации, работещи с младежи. Всички гости заявиха готовност да съдействат на “Активни заедно” при работата с младежите, идентифицирането на целевата група, и мотивирането на младите хора да бъдат активни и отговорни към личностното си развитие.
Проектът бе представен днес в Община Добрич от управителите на “Авангард Персонал Консултинг” Павел Павлов и Миглена Кирова. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на ЕС. Водеща организация е фирма “Авангард Персонал Консултинг”, която от 13 години се занимава с човешки ресурси, заетост, професионално ориентиране и кариерно консултиране. Партньор по проекта “Активни заедно” е Община град Добрич. Продължителността му е 11 месеца, считано от датата на подписване на догвоора – 11 май. Първата цел е идентифициране и стимулиране към активно поведение на пазара на труда на 52-ма неактивни младежи на възраст до 29 години – те трябва да са неучащи и да не са регистрирани в бюрото по труда. 42-ма от тях ще бъдат включени в курс за професионална квалификация по професия “Работник в озеленяването”. След това 34 младежи ще бъдат назначени за 6 месеца на работа като озеленители в общинското предприятие “Устойчиви дейности и проекти”.
Екипа на Младежки център Добрич пожелава успех на проекта “Активни заедно”, и най-вече на младежите, които ще имат възможността да се завърнат на пазара на труда.