Работна среща - град Банско

27.06.2016

Екипът на Младежки център Добрич взе участие в Работна среща между младежките центрове по Компонент 1 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009- 2014. Срещата се проведе в периода 27 юни – 1 юли 2016г. в гр. Банско. На нея екипите на младежките центрове обсъдиха възможностите за промяна на негативните нагласи спрямо ромската общност – презентация на проучвания и дискусия по темата. Младежките работници, ромски медиатори и доброволци, имаха възможност да представят презентации за бъдещите си дейности, обсъдиха възможностите за създаване на официална длъжностна характеристика на длъжността „Младежки работник” и участваха в работни групи за изработване на предложения за програмни дейности за финансиране.