Неформално обучение на тема "Безопасен интернет"

09.02.2016

На 09.2.2016 г. от 15:00 ч. в Младежки център Добрич се проведе неформално обучение на тема „Безопасен интернет“. В мероприятието участваха 12 младежи на възраст между 15 и 18 години, от които 3 момчета и 9 момичета. Мероприятието премина в провеждане на кратка дискусия за опасностите в кибер пространството, в какви форми се проявяват и причини за допускането им. След това групата взе активно участие в упражнението „Моят живот не е шоу !“ чиято цел беше участниците да се поставят в роля на жертва на кибер тормоз в различните и разновидности и да отговарят на твърдения които водещия младежки работник назовава. Мероприятието завърши с дискусия за това как са се почувствали младежите, какви мерки могат да вземат за предотвратяване на различните видове тормоз в кибер пространството и как могат да помогнат на хора, станали жертва на този вид тормоз. Младежи от Български Младежки Червен Кръст (БМЧК) – Добрич също взеха участие в обучението.