Дейности за периода 11- 15 януари

08.01.2016
ДАТА и ЧАС МЯСТО СЪБИТИЕ КРАТКО ОПИСАНИЕ
1112.01.
13:00 до 17:00 часа 
Общностен център за деца и семейства, кв.Балик, гр.Добрич  Обучение “Училище за родители” I група  – 15 участници
Продължителност на обучението: 2 дни
Основна цел: Да се повиши капацитета на участниците за ефективно родителство.
В резултат на обучението участниците ще:
·      получат повече информация за рисковете, които крие злоупотребата с алкохол и наркотици;
·      усвоят умения за разпознаване на рисковото поведение;
·       осмислят вредата, която причиняват на децата си, лишавайки ги от образование;
·      се запознаят с вредите, които носят ранните бракове, както за бъдещите родители, така и за техните деца;
·    осмислят проблема с ранните бракове като предпоставка за домашно насилие.
1314.01.
13:00 до 17:00 часа 
Общностен център за деца и семейства, кв.Балик, гр.Добрич  Обучение “Училище за родители” II група  – 15 участници
Продължителност на обучението: 2 дни
Основна цел: Да се повиши капацитета на участниците за ефективно родителство.
В резултат на обучението участниците ще:
·      получат повече информация за рисковете, които крие злоупотребата с алкохол и наркотици;
·      усвоят умения за разпознаване на рисковото поведение;
·       осмислят вредата, която причиняват на децата си, лишавайки ги от образование;
·      се запознаят с вредите, които носят ранните бракове, както за бъдещите родители, така и за техните деца;
·    осмислят проблема с ранните бракове като предпоставка за домашно насилие.