Обучение за работа с интерактивна дъска

18.04.2016

На 18 и 19 април 2016 година Ротари клуб – Добрич организира обучение на учители за работа с интерактивна бяла дъска. Събитието се проведе с любезното съдействие на Младежки център – Добрич. Своите умения за преподаване с помощта на иновативното електронно устройство и приложен софтуер за него повишиха учители от 12 общински училища.
Лекторът – Станислав Полименов, учител по география в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ умело съчетаваше теорията с практическите упражнения и споделянето на собствения си опит в ежедневната работа с интерактивна бяла дъска.
Иновативната образователна технология дава възможност за създаване и модифициране на фигури, оцветяване, работа с текст и различни символи, които се използват в точните науки. Софтуерът осигурява линия, пергел, триъгълник, лупа за увеличение, таймер за измерване на времето и др. Съхраняването на написаното във файл, добавянето, изтриването и дублирането на страници са само част от необятните технически възможности. Използването на ресурси от интернет, анимирането на изображения, работата със звук и видео, допълват възможностите за акцентиране върху определено учебно съдържание и помага за по-лесното възприемане и осмисляне на новата информация от учениците. Интерактивната дъска е подходяща за използване в преподаването на всеки един предмет – история, езици, география, математика, физика и др. Тя прави взаимодействието между ученици и учители много по-ефективно, подобрява и ускорява ученето, дава възможност за предварителна подготовка на материали и ресурси в помощ при усвояването на нови знания. Не на последно място трябва да се отбележи, че интерактивната дъска увеличава мотивацията на учениците да участват активно в учебния процес.
Обучението е част от кампанията на Ротари клуб – Добрич за подкрепа на иновациите в образованието. В рамките на тази кампания, която стартира преди няколко години, се закупуват и даряват интерактивни бели дъски на училища от град Добрич. Паралелно с това Ротари клуб организира обучения на учители за работа с тях.