Безопасен интернет

23.03.2016

На 23 март екипът на Младежки център Добрич проведе среща-дискусия с ученици от ОУ “Йордан Йовков” на тема “Безопасен интернет”. Целта на дискусията бе да бъде повишено вниманието на младежите към опасностите, които се крият в интернет, като се обърна и специално внимание на кибертормоза и влиянието му върху “жертвите”, към които е насочен.