"Вълшебствата на моя живот"

21.06.2016

От днес (21 юни) до 24 юни в Младежки център Добрич гостува изложба “Вълшебствата на моя живот”, изработена от ученици на ОУ ” Отец Паисий”, с.Лозенец, общ. Крушари, с ръководител Маргарита Недева.
Изложбата представя уникални предмети на приложното изкуство, изработени чрез различни техники и материали, отразяваща до каква степен може да стигне въображението и творческото развитие на младите хора.
Гостуващата изложба е по инициатива на екипа от Младежки център Добрич, който през месец май направи обстойно картографирана на община Крушари и имаше възможността да се запознае с младежите, живеещи в района.