Картографиране Балчик

23.06.2016

В периода 20 – 22 юни 2016 г. екипът на Младежки център – Добрич извършиха картографиране на Община Балчик, което е част от поредица посещения на екипа на младежкия център в седемте близки до град Добрич общини в област Добрич. Целта на тази инициатива е запознаване с проблемите и нуждите на младите хора на възраст между 15 – 29 години – какво правят, какво желаят да се случи в тяхната община (Балчик), в какви дейности биха имали желание да се включат и др. Методите за картографиране на региона са най-различни: интервюта с младите хора, анкетиране, наблюдение и др. По този начин се придобива информация за желанията и интересите на младежите, какво трябва според тях да се направи на местно и регионално ниво за подобряване на живота в общността. В тази инициатива беше обхванат основно град Балчик. Екипът установи, че основните притегателни места за младежите в града през този сезон са централният плаж и заведенията около него. Младите хора имат добри възможности за развитие в града благодарение на добрата инфраструктура, възможности за развитие на туризъм, хотелерство, ресторантьорство и др. В града, екипът се срещна и с представители на местните институции – община, образователни институции и две Народни читалища (Васил Левски и Паисий Хилендарски), които изразиха голямо желание за сътрудничество с Младежки център Добрич, споделиха своят професионален опит с работата си с младежите и дори предложиха идеи, които могат да бъдат осъществени в бъдеще.