Картографиране Шабла

30.05.2016

В периода 25 – 28 май 2016 г. двама младежки работника и един ромски медиатор от Младежки център – Добрич извършиха картографиране на Община Шабла, което е част от поредица посещения на екипа на младежкия център в седемте близки до град Добрич общини в област Добрич. Целта на тази инициатива е запознаване с проблемите и нуждите на младите хора на възраст между 15 – 29 години – какво правят, какво желаят да се случи в тяхната община (Шабла), в какви дейности биха имали желание да се включат и др. Методите за картографиране на региона са най-различни: интервюта с младите хора, анкетиране, наблюдение и др. По този начин се придобива информация за желанията и интересите на младежите, какво трябва според тях да се направи на местно и регионално ниво за подобряване на живота в общността. В тази инициатива беше обхванат основно град Шабла. В града, екипът се срещна и с представители на местните институции – община, образователни институции и Зеления образователен център, които изразиха голямо желание за сътрудничество с Младежки център Добрич, споделиха своят професионален опит с работата си с младежите и дори предложиха идеи, които могат да бъдат осъществени в бъдеще.