Картографиране град Тервел

29.09.2016

В периода 26 – 28 септември 2016г. младежки работник и ромски медиатор от Младежки център – Добрич извършиха картографиране на град Тервел, което е част от поредица посещения на екипа на младежкия център в седемте близки до град Добрич общини в област Добрич. Целта на тази инициатива е запознаване с проблемите и нуждите на младите хора на възраст между 15 – 29 години – какво правят, какво желаят да се случи в тяхната община (Тервел), в какви дейности биха имали желание да се включат и др. Методите за картографиране на региона са най-различни: интервюта с младите хора, анкетиране, наблюдение и др. По този начин се придобива информация за желанията и интересите на младежите, какво трябва според тях да се направи на местно и регионално ниво за подобряване на живота в общността. Екипът установи, че основните притегателни места за младежите в града през този сезон са в центъра на града – градския парк, магазините и заведенията около него. В града, екипът се срещна и с представители на местните институции – община, читалище, училища, Дирекция Бюро по труда, медиатори, които споделиха своят професионален опит с работата си с младежите и дори предложиха идеи, които могат да бъдат осъществени в бъдеще. Съвместната работа на младежкия център с местните власти ще продължи в началото на ноември, когато ще се проведе кръгла маса на теми, които засягат живота на младите хора в Тервел.
Инициативата се осъществява по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.