Младежи завършват курс за ограмотяване

18.03.2016

На 18 март 2016г. завърши курса за ограмотяване по проект BG06-102 “Mладежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по програма “Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Продължителността на курса бе 5 месеца и се изпълнява по учебната програма и методически указания на МОН с продължителност 600 часа. В курса се включиха 10 младежи в риск, навършили 16 години и повечето от които неграмотни.
На 17 и 18 март бе последния и най-важен етап от курса – два изпитни дни, в които курсистите показаха резултата от своя труд през последните месеци. По време на курса те успяха да усвоят повече знания от предвиденото и затова изпитът им бе на ниво “входно” за трети клас, а не само за първи клас, както бе планирано. Изпитите включваха въпроси от предметите български език, математика, човек и общество и човек и природа. След като излязат резултатите успешно издържалите изпитите младежи ще получат сертификат за грамотност. Трябва да се отбележи, че курсът за ограмотяване към Младежки център Добрич вече даде резултат. Той бе първа крачка за двама от участниците да се сдобият с увереност за явяване на изпити в своите училища. Благодарение на това двама от младежите вече имат диплома за завършен втори клас от училището в село Победа, а още един младеж се завърна в образователната система, продължавайки своето образование в училището в село Стефаново.