Младежки обмен Лисабон

14.03.2016

В периода 07-11 март 2016г, екипът на Младежки център Добрич осъществи младежки обмен в Лисабонски младежки център, град Лисабон, Португалия. По време на посещението бе представена визията, мисията и ценностите на младежкият център. Проведоха се редица срещи с партньори, асоциации, доброволчески групи и младежки работници, които споделиха много добри практики в своята съвместна работа с Лисабонски младежки център.