Работна среща за обмяна на опит и добри практики

12.04.2016

В периода 12 – 14.04.2016 г. програмният оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ организира и проведе работна среща за обмяна на опит и добри практики в гр. Луковит. В срещата взеха участие представители на младежките центрове в България.
Целта на събитието бе бенефициентите да се запознаят с изискванията на МОН в качеството си на програмен оператор, да се представят дейностите на младежките работници, да се дискутират проблеми, възникнали в процеса на изпълнението на проекта и тяхното решение, както и да се споделят добри практики при работата с уязвими групи.
В тридневната среща бяха обсъдени възможностите за устойчивост и предприети мерки за гарантиране на устойчивостта на проектните дейности.