Дискусионна среща на тема "Доброволчеството - фактор за реализация"

20.04.2016

Младежки работник взе участие в срещата, която се проведе в сградата на Фондация “Ръка за помощ”.
Срещата се реализира по проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ на фондация НАРД в партньорство с катедра Социология към СУ „Климент Охридски”, „Индъстри Уоч” България, доброволчеса мрежа „CARDO” Словакия и център за развитие „Danillo Dolci” Италия, който си поставя за цел обществено признаване на доброволчеството като инструмент за справяне с младежката безработица.Основната цел на срещата е работодателите да бъдат запознати с доброволчеството като инструмент за неформално учене и да бъде направен мост между натрупани умения през него и професионалната реализация на младите хора от България. Основната цел на срещата е работодателите да бъдат запознати с доброволчеството като инструмент за неформално учене и да бъде направен мост между натрупани умения през него и професионалната реализация на младите хора от България.