Панаир на професиите

21.03.2016

Панаир на професиите се проведе днес в Mладежки център Добрич с участието на 10 младежи на възраст 12-16 год. Това е по програма на Националната мрежа на здравните медиатори – клон Добрич „За ромите заедно с ромите”, която трябва да запознае своите бенефициенти какво представлява всяка професия. По интересен, интерактивен начин днес участниците в проекта презентираха своите желания за професионална реализация, запознавайки присъстващите с изискванията и учебните заведения, които дават възможност за това. На срещата присъстваха кметът Йордан Йорданов и зам. кметът д-р Емилия Баева.