Училището за родители завърши успешно

15.01.2016
  Основната цел на “Училище за родители” бе да се повиши капацитета на участниците за ефективно родителство.   
  Първата група от обучението взе участие на 11 и 12 януари в Общностния център за деца и семейства в кв. Балик. През двата дни на обучението младите родители обсъждаха теми като: “За и против ранните бракове”, “Детето в училище : Кога? Как ? Къде?”, “Мога ли да уча и след пълнолетие”. Тримата лектори на обучението (Диана Драганова, Мария Няголова и Албена Петрова) се погрижиха участниците да получат изчерпателна информация и за други предизвикателства на родителството, а именно – наркоманията и домашното насилие. Обучителните стъпки по тази тема бяха насочени към разпознаване на видовете наркотици, развитието на зависимостите,последствия от злоупотребата с ПАВ и методи за превенция. Бяха разработени стратегии за действие в случай на рискови ситуации с подобна насоченост.
  Обучението на втората група се проведе на 13 и 14 януари 2015 в ЦДГ “Зорница” . Участниците се включиха с голям интерес и изявиха желание за последващи срещи, на които да бъдат обсъждани толкова важни теми. В края на срещата всички получиха своите сертификати за участие.
  След подробен анализ и изчерпателната обратна връзка, можем да заключим, че целите на обучението бяха постигнати.