КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ШАБЛА

02.11.2016

~~На 02.11.2016 г. се проведе кръгла маса на тема „Неформалното образование и добри практики в работата с младежи“ по Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ в Зеления образователен център в град Шабла. В събитието взеха участие над 40 младежи, учител, директор и педагогически съветник. Големия брой на младежите, които участваха бе предпоставка за активна работа и много добро настроение. Младите хора дискутираха по въпроси, свързани с възможностите за неформално образование в местната общност, добрите практики в организирането на събития с младежи, предизвикателствата пред трудовата реализация както и последващи действия, съвместно с Младежки център Добрич. Групата се обедини около организирането на неформални срещи, свързани с темата за човешките права и реализирането на доброволчески акции в рамките на тази календарна година.
Следващата кръгла маса по Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ ще се състои на 04.11.2016 от 10:00 часа в кафенето в сградата на Община Тервел.