Среща на тема "Добри практики в работата с младежи от ромската общност"

07.04.2016

На 07 април от 10:00 часа, в конферентната зала на Младежки център Добрич се проведе среща по случай Международния ден на ромите.
Събитието беше открито от Д-р Е. Баева, зам.–кмет на Община Добрич, която призова работещите с млади роми да се срещат по-често, за да обменят опит и добри практики, за да отговорят адекватно на потребностите на целевите групи.
На работната среща присъстваха младежки работници, ромски медиатори, здравни медиатори, младежки медиатори, доброволци, психолози, представители на читалище „Романо дром 2002”, Младежки център Добрич, Общини Добрич, Добричка, Балчик, Каварна и Тервел.
Всички участници акцентираха върху това, колко е важно да спечелиш доверието на младежите още при първият контакт с тях. Радушно бе приета добрата практика, образователните мероприятия с ромски младежи да се организират в неформална среда и в смесени групи. Всички се обединиха върху неоспоримите резултати, които дава работата на терен и индивидуалният подход с целевите групи.
Събитието се осъществява по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.