Работа на терен

04.08.2016

Екипът на Младежки център Добрич проведе работа на терен, свързана с анкетно проучване, както и осъществяване на контакт с младите хора с цел включването им в дейностите на младежкия център през лятото.