Училище за родители

11.01.2016

Обучение “Училище за родители”

Младежки център Добрич стартира обучение “Училище за родители” в периода от 11-ти до 14-ти януари 2016 г. 
В него участие ще вземат две групи по 15 участника, настоящи и бъдещи родители до 29 години, на деца и младежи в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи. 
Основна цел на обучението е да се повишат знанията и уменията на участниците за ефективно родителство, чрез различни методи на обучение: ролеви игри, проучвания на случаи (case study), дискусии, имитиране на истински ситуации (симулации) и др. 
В резултат на обучението, участниците ще:
• осмислят вредата, която причиняват на децата си, лишавайки ги от образование;
• се запознаят с вредите, които носят ранните бракове, както за бъдещите родители, така и за техните деца;
• получат повече информация за рисковете, които крие злоупотребата с алкохол и наркотици;
• усвоят умения за разпознаване на рисковото поведение.