22 март - Световен ден на водата

22.03.2016

На 22 март в сградата на Младежки център Добрич се проведе неформално обучение по повод Световния ден на водата. Основният фокус на обучението бе насочен към запознаване на повече млади хора с проблемите на над 1.5 млрд души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода, основните източници за замърсяване на водните ресурси, методи за пречистване на водите и грижите на ЕС за чиста вода.