Обучение на тема "Здравословен начин на живот"

11.02.2016

В двудневното обучение бяха дискутирани теми, вълнуващи младите майки:
• Стилове на възпитание; Нуждата от поставяне на граници;
• Основен елемент за развитието на детето – важността на здравословното хранене; как да създадем здравословни хранителни навици у децата;
• Защо е важно да говорим с децата за секса? Как и кога?;
• Ранна бременност, нежелана бременност – последствия; Болести предавани по полов път – видове и последствия от тях; Методи за предпазване и други.
По време на обучението се използваха различни интерактивни методи и техники, които позволиха на участниците да споделят своя опит от ежедневието си. В рамките на тренинга се използваха още демонстрации, групови дискусии, презентации, работа в малки групи, симулации и други.
Целта на обучението бе да се повиши информираността и здравната култура на участниците, като предпоставка за успешно изпълнение на ролята на отговорен родител.