Община Добрич приключи успешно проекта „Младежки център Добрич – Вашето утре“

25.04.2017

На 30-ти април 2017-та година успешно приключва реализацията на проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по „Програма Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Във връзка с това Община град Добрич проведе заключителна пресконференция по проекта на 25 април 2017 г. в парк – хотел „Изида“, Градски парк “Св. Георги”, град Добрич. В събитието взеха участие кметът на Добрич Йордан Йорданов, председателят на Общинския съвет Иво Пенчев, представители на Община град Добрич, общински съветници, медии, екипът по проекта, младежи, партньори, доброволци и други поканени гости.

По време на пресконференцията се представи информация за реализацията на проекта и постигнатите резултати. Зам.–кметът “Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева представи пред присъстващите информация за извършените строително–ремонтни дейности в сградата на Младежки център – Добрич по време на реализацията на проекта.

Младежките работници, назначени в Младежки център – Добрич по време на проекта, направиха презентация на дейностите, проведени от тях в периода април 2014 г. – април 2017 г. Една от целите на проекта е не само реновиране на материалната и техническа база, но и надграждане на дейностите. Това се случва чрез реализираните от екипа по проекта над 160 различни дейности. За 3 години около 4000 младежи са имали възможността да участват в неформални обучения, младежки обмени, срещи, кръгли маси, информационни кампании, проучвания, обучения, стажове, работилници, пленери, изложби, еко акции, различни младежки клубове и др. В тях са взели участие включително и около 28% младежи от етническите малцинства в Добрич и региона. През годините обхванатите участници са както следва: 2014 – над 700 души, 2015 – над 1200 души, 2016 – над 1200 души, до април 2017 – над 900 души.

По време на презентацията бяха представени също добри практики и методи за изпълнението на дейности, свързани с младежкото развитие, участие, човешките права и междукултурния диалог.