Финансова грамотност

09.11.2017

В продължение на два последователни дни, ученици от СУ “Димитър Талев” – партньори и приятели на Младежки център Добрич, се запознаха с това какво е финансова грамотност и защо е важна тя, научиха как да формулират финансови цели, да анализират доходите и разходите си, стъпките при съставяне на бюджет и основни елементи на финансовия план.
По време на обучението младежите съставиха свой собствен финансов план и стигнаха до извода, че финансовата грамотност се е превърнала в една от основополагащите умения на човека от 21 век. Финансово грамотните хора създават условия за повишаване на конкуренцията, спомагат за развитието на иновативни фирми и за повишаване качеството на обслужване и предлагане на стоки и услуги.