Консултативен съвет към Младежки център - Добрич

30.01.2017

На 28 януари се състоя среща на младите хора заявили желание за включване в Консултативния съвет към Младежки център – Добрич. На срещата присъства и екипа на Младежкия център. По време на срещата бе приет Правилник за организацията и дейността на съвета. Посредством гласуване бяха избрани, председател, заместник председател и организационен секретар. Младежите проявиха ентусиазъм, организационни и лидерски качества, както и отговорно отношение към дейността на съвета. Следващата среща на съвета се очаква да бъде в началото на месец февруари, по време на която ще бъдат обсъждани предложения за младежки инициативи.