КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА "СМЕШНОТО В УЧИЛИЩЕ В КАРИКАТУРИ"

05.02.2018

РЕГЛАМЕНТ
ХV издание на Общински конкурс за карикатура
“Смешното в училище в карикатури”

Условия за участие:
1. В конкурса могат да вземат участие всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени към 31.12.2018 г., които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:
Първа възрастова група – от 10 до 12 години
Втора възрастова група – от 13 до 15 години
Трета възрастова група – от 16 до 19 години
Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години

2. Всеки карикатурист може да участва в конкурса най-много с 5 творби. Техниката на творбата е по избор.
3. Всяка творба трябва да съдържа следната контактна информация:
Трите имена
Дата и година на раждане
Училище, клас
Точен адрес, телефон

Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)
Карикатурите трябва да бъдат предадени най-късно до 20 март 2018 г. в Младежки център – Добрич, пл. ”Стария орех” №1, етаж 2, организатори.
Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

Оценяване: 
Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 28 март 2018 г. в сайта на Младежки център www.mc-dobrich.org
Най-добрите творби ще бъдат експонирани на 30 март 2018 г., централно фоайе в Младежки център – Добрич.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център – Добрич. Конкурсните творби остават във фонда на Младежкият център.

За контакт: 
Младежки център – Добрич
тел.: 0884 311 428; 058 602 691; 058 602 535;
e-mail: mcdobrich@mc-dobrich.org