Музикален салон 1

26.11.2018

Концерт на Клуб “Пиано” при Младежки център – Добрич
В концерта като гост-изпълнители ще вземат участие:
СУ “Св.Климент Охридски”, Арт център “Палитра”.
място: Младежки център – Добрич, голямо фоайе
начало: 18:30 ч.