Проучване нагласите за здравословен начин на живот

11.04.2018

На 29 март 2018г. представители на Националната мрежа на младежките центрове извършиха проучване за нагласите на младите хора за здравословен начин на живот. Проучването, в което се включиха 56 души, бе извършено на Фермерски пазар – Добрич. 73,2% от тях са на възраст между 15 и 29г. На въпроса “Какво разбирате под здравословно хранене?” най-често младите хора отговарят, че за тях това представлява консумацията на повече плодове и зеленчуци. Друго, с което свързват здравословното хранене, са балансираното и разделното хранене, свежите продукти и избягването на мазнините. Важно е да се отбележи, че отговорите за здравословното хранене на мъжете и жените се различават – за жените здравословното хранене отново е консумацията на повече плодове и зеленчуци, докато за мъжете – избягването на мазнините. 61,9% от младите хора се хранят с “бързи храни”. Мъжете го правят по-често – 60% в сравнение с 47,1% за жените. 76,2% от младите хора залагат на качеството на храните за сметка на количеството. Мъжете, които разчитат на качеството са повече – 85% в сравнение с 64,7% за жените. 40,5% от младите хора спазват някакъв хранителен режим – 30% от мъжете и 44,1% от жените. 66,7% от младите хора се влияят от аромата и цвета на храната, която консумират. Тук мъжете са по-зависими от ароматите и цветовете – 80%, 64,7% за жените. 33,3% от младите хора не спортуват. Процентът на жените, които не спортуват, е по-висок в сравнение с мъжете – 44,1% от тях не са физически активни в сравнение с 20% за мъжете. Обобщени данни за всички анкетирани може да видите тук: 

Здравословно хранене – Google Формуляри.pdf