Резултати от Първи областен научен конкурс “Науката на живо”

14.05.2018

На 12-ти май, фоайето на Младежки център – Добрич се изпълнени с млади, любопитни и ентусиазирани, бъдещи откриватели! Всички те станаха част от Първи областен научен конкурс “Науката на живо”, иницииран от Консултативен съвет при Младежки център – Добрич. 
Своите проекти представиха ученици от СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево, ОУ “ Св. Климент Охридски”, с. Смолница, Община Добричка и СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич.
По време на изложението се извърши и журиране на проектите от жури в състав:
1.Жулияна Георгиева – преподавател по мениджмънт в ЧГТП “Райко Цончев”, гр.Добрич – председател на журито
2.Петя Георгиева – преподавател по физика в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Добрич – член на журито
3.Стефани Маринова – заместник председател в Консултативен съвет към Младежки център – Добрич – член на журито
4.Надежда Георгиева – член на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич – член на журито

Представените проекти, затрудниха журитетната комисия при вземането на решение за класиране на участниците. След задълбочено обсъждане, бяха определени следните награди:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първа награда:

Проект: Моята България
Изготвен от: Атанас Матеев, Георги Костов и Симеон Янчев – СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

Втора награда:

Проект: Град на бъдещето 
Изготвен от: Велин Кръстев и Карина Великова – СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първа награда:

Проект: Вулкан
Изготвен от: Тезджан Ниязи, Габриела Любенова и Зехра Неази – ОУ “ Св. Климент Охридски”, с. Смолница, Община Добричка

Първа награда:

Проект: Градински вълшебства
Изготвен от: Теодор Ганчев, Весела Ганчева и Ивайла Иванова – СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

Първа награда:

Проект: Еволюция
Изготвен от: Камелия Иванова – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

Втора награда:

Проект: Човешко тяло 
Изготвен от: Александрина Илиева – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

Втора награда:
Проект: Дихателна система
Изготвен от: Йовко Иванов и Данаил Няголов – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

Трета награда:
Проект: Електрическа верига
Изготвен от: Валери Стоянов – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Проект: Ветрогенератор 
Изготвен от: Илия Великов – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Проект: Електричество
Изготвен от: Калоян Колев – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Проект: Отделителна система
Изготвен от: Стефаниа Папатеодору и Снежина Хинева – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Проект: Методи за пречистване на вода
Изготвен от: Мартин Георгиев и Даниел Йорданов – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Проект: Дихателна Система
Изготвен от: Аделина Андонова – СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първа награда:

Проект: Пречистване на водата
Изготвен от: Велика Дончева и Георги Стоянов – СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

Научното изложение приключи с връчването на наградите и с пожелание за среща и през следващата година с нови интересни идеи.