Неформална среща "Сценичната треска и начините за справяне с нея"

22.11.2018

Отворена сбирка на Клуб Театър “Гео Милев”, с ръководител Драгомил Георгиев, по време на която младите актьори ще представят пред своите връстници, опита си за представяне на сцена и техники за завладяване на публиката. Срещата има за цел да помогне на младите хора да доразвият уменията си за себепредставяне и да преодолеят задръжките и трудностите, които срещат при изява пред аудитория. Модератор на срещата Ростислав Костов.
26.11.2018 г.
19:00 ч.