Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" 2018г.

21.02.2018

Условия за участие в Общинския етап на конкурса:
– размер на рисунката 35/50см без паспарту;
– на гърба на рисунката да се изпишат всички данни за участника, посочени в Правилата;
– рисунките да се представят в дирекция “Хуманитарни дейности”, ул. “Независимост” №7, ет.8, стая 811 в срок до 03.04.2018г.

След журиране на получените творби ще бъде експонирана изложба на 26.04.2018г. от 10:00ч. в Младежки център – Добрич с класираните и отличили се рисунки.

 ПРАВИЛА:

Правила за конкурс.PDF